Kategorie «fotografie»

Vánoční jarmark 2. B aneb pohádka pro dobré spaní

V Českém ráji bylo jedno Duhové království, kde rukou pevnou, spravedlivou a shovívavou vládla královna Blanka. V tomto vzkvétajícím království se každý rok konalo tolik slavností, že všichni měli stále co dělat, aby bylo vše vždy vzorně připravené, nachystané a dotažené do úplného konce, na němž se nad královstvím vždy objevila krásná duha.