Harmonogram uvolnění od 11. května 2020

Harmonogram uvolnění od 11. května 2020 na Základní škole, Jičín, Železnická 460

Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Od 25. května je možná osobní přítomnost žáků prvního stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Docházka u výše uvedených není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků i nadále pokračuje distanční výuka.

Od 8. června je možná realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně. Nejde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u prvního stupně, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Docházka u výše uvedených není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

ředitelka školy Mgr. Blanka Kalátová Lisá