ČTYŘLÍSTEK u jičínské Čtyřky je Přírodní zahradou

Areál ekologické výchovy ČTYŘLÍSTEK, který postupně vytvářejí již od roku 1995 žáci a učitelé na pozemcích ZŠ v Železnické ulici v Jičíně, se letos ucházel o plaketu Přírodní zahrada. Tento certifikát vystavuje stejnojmenné občanské sdružení se sídlem v Jindřichově Hradci.

Idea přírodních zahrad vznikla na popud dolnorakouského zemského hejtmana Mgr. Wolfganga Sobotky a od roku 2001 se rozšířila i do České republiky, zpočátku především do krajů sousedících s Rakouskem. Na loňské krajské ekologické konferenci KAPRADÍ 2016 v Horním Maršově představilo občanské sdružení svoje aktivity v souvislosti s certifikací tamní zahrady kolem střediska DOTEK. Ukázalo se, že naprostou většinu podmínek náš ekologický areál naplňuje vlastně již od svého vzniku.

Klíčová jsou tři kritéria, která musí být splněna všechna. Nesmí se používat pesticidy, minerální rozpustná hnojiva a k úpravě půdy přírodní rašelina. Následuje patnáct dalších kritérií, z nichž je nutné získat deset bodů. V podstatě ve všech ukazatelích jsme získali nejvyšší bodové ohodnocení. Živé ploty z planých keřů, pestré druhové složení dřevin a bylin, ovocný sad s mnoha druhy, bylinkové a trvalkové záhony, kompostování, mulčování, příbytky pro hmyz, ptáky, ježky, netopýry, krmítka a napajedla, geologická stezka, jezírko s mokřadem, suchá stráň a další rozdílné biotopy jsou ukázkou toho, co by v přírodní zahradě nemělo chybět. Snad jedině větší využití dešťové vody je v naší zahradě problém. Pouze ze střechy pergoly stéká voda do jezírka. Z opravdu rozlehlých plochých střech je totiž srážková voda svedena potrubím do kanalizace bohužel vždy velmi nevhodně středem budovy.

Poslední prázdninový den si celý ekologický areál přijela prohlédnout odborná poradkyně sdružení paní Martina Burešová z Liberce a ČTYŘLÍSTEK na základě jejího doporučení plaketu Přírodní zahrada bez problémů získal. Jedná se již o druhé významné ocenění naší ekologicky orientované školy, protože v roce 2006 jsme získali v soutěži Českého svazu ochránců přírody dokonce jako první v České republice titul Živá zahrada.

Mgr. František Kynčl