Projekt „Zdravý životní styl“

Na pondělí 3. 6. 2019 pro nás, žáky 7. tříd vyučující připravili projektový den pod názvem „Zdravý životní styl“.

Několik dní před projektem jsme byli rozřazeni do šesti skupin, protože bylo celkem šest dílen. Mezi sebou jsme se domluvili a každý žák přinesl nějakou ingredienci do tofu salátu, který jsme připravili v jednom z bloků.

Mezi další bloky patřila odborná přednáška o zdravé výživě, kde jsme si povídali o skrytých cukrech a které potraviny zařadit do svého jídelníčku.

Další hodinu jsme se přesunuli do učebny chemie. Tento blok se nazýval „Tabakismus“. Zde jsme si vyzkoušeli spoustu pokusů, např. zadržet dech nebo jsme pozorovali, co se stane s plícemi po vykouření jedné cigarety.

Blok, který následoval po „Tabakismu“, byl zaměřen na hygienu a na správné čištění zubů. Myslíme si, že nejzajímavější v tomto programu bylo prohlédnout si špatně vyčištěná místa na zubech, která jsme viděli po natření speciálním přípravkem.

Pak jsme se přesunuli do další učebny a zde byl program zaměřený převážně na relaxační techniky. Pro nás to byla asi nejpříjemnější hodina ze všech, jelikož jsme se zde příjemně uvolnili a uklidnili.

A v poslední hodině jsme se zabývali kompenzačním cvičením. Náplní bylo několik her a základy posilování, ale také povídání. Povídali jsme si o svalech, které ochabují a které se zkracují.

Myslíme si, že se projektový den vyvedl a všem se líbil. Doufáme, že nás ještě bude čekat více podobných akcí.

Magdaléna Bímová, Anna Chromovská 7. A