Praktické rady pro rodiče

  1. Každý den kontroluji za přítomnosti prvňáčka jeho školní tašku.
  2. Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.
  3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
  4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky (učitele) až po informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků (koná se v červnu).
  5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
  6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
  7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
  8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
  9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.
  10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole.