Výchovný poradce

Co dělá?

  • Pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami typu specifické poruchy učení, poruchy pozornosti nebo chování, žákům, kteří potřebují individuální přístup ve vzdělávání, a také nadaným žákům.
  • Pomáhá žákům i jejich rodičům v rozhodování o dalším vzdělávání, jeho plánování i realizaci.
  • Mohou se na něj obrátit i učitelé, řešit s ním výše zmíněné záležitosti.
  • Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče), koordinuje jejich spolupráci ve škole.

Kdo to je a jak ho kontaktovat?