Výchovný poradce

Co dělá?

Plán práce výchovného poradce 2018-19

  • Pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami typu specifické poruchy učení, poruchy pozornosti nebo chování, žákům, kteří potřebují individuální přístup ve vzdělávání, a také nadaným žákům.
  • Pomáhá žákům i jejich rodičům v rozhodování o dalším vzdělávání, jeho plánování i realizaci.
  • Mohou se na něj obrátit i učitelé, řešit s ním výše zmíněné záležitosti.
  • Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče), koordinuje jejich spolupráci ve škole.

Kdo to je a jak ho kontaktovat?

  • Mgr. František Kynčl
  • kyncl@4zs.jicin.cz
  • Konzultační hodiny: čtvrtek 8:55 – 9:40
  • Úřední hodiny: pondělí 14:00 – 16:00 (nejlépe po předchozí domluvě)