Kategorie «fotografie»

Kouzlení ve ŠD

V rámci družinového projektu Děti dětem si žákyně 3. třídy Lucka Přibylová připravila moc hezké kouzelnické představení. Během odpoledne navštívila všechna oddělení školní družiny a potěšila své kamarády kouzly a triky. Nejen děti, ale i paní vychovatelky byly jejím vystoupením nadšené a odměnily ji zaslouženým potleskem.