Pověsti a osobnosti z Jičína

V rámci třídního projektu o městě Jičínu 3. B podnikla v pátek 14. října návštěvu Knihovny Václava Čtvrtka. Tam si děti prohlédly Zahradu poznání, kde jsou umístěny sochy jičínských osobností: Václava Čtvrtka, Radka Pilaře, Albrechta z Valdštejna, Čeňka Musila a Irmy Geisslové.

Přírodovědný klokan

Ve středu dne 12. 10. 2016 se na naší škole konala soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Zájemci odpovídali na otázky z přírodovědných předmětů – fyziky, přírodopisu, matematiky, zeměpisu a chemie.