Čarodějnice

V úterý 30. 4. se do všech tří prvních tříd slétla spousta kouzelných čarodějů a čarodějnic, aby si připomněli starý zvyk – pálení čarodějnic neboli Filipojakubskou noc. Jedná se o velice starou lidovou tradici, kdy lidé věřili, že vzduchem létají čarodějnice a ochraňují hospodářství od všeho zlého a večer se pak slétají na čarodějnický sabat.

Duben ve 2. oddělení

Měsíc duben byl tematicky velice pestrý. Jeho začátkem jsme si s dětmi připomněli důležitá pravidla silničního provozu, dopravní značky, zásady bezpečnosti při jízdě na kole a bezpečné přecházení vozovek. Vyrobili jsme si pexeso s dopravními značkami a hravou formou tak trénovali svoji paměť.

Zápis pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, těší nás Váš zájem o naši školu, s radostí Vám oznamujeme, že všechny Vaše děti byly k plnění povinné školní docházky přijaty. Budou otevřeny tři první třídy. Seznam přijatých dětí. Dne 11. června 2019 se uskuteční schůzka pro Vás rodiče. Sejdeme se ve školní jídelně naší základní školy, a to v 16:30.