Školní kolo recitační soutěže

Milí malí, větší i dospělí příznivci poezie,

29. ledna 2020, den před předáním pololetního vysvědčení, na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže, v němž o postup do okresního kola svým umem bojovalo ve dvou kategoriích celkem 39 žáků a žákyň. Třiadvacet chlapců a dívek ze 2. a 3. tříd, následně pak šestnáct žáků a žákyň ze 4. a 5. tříd.

Za účasti mnoha rodičů v publiku, vyučujících, spolužáků a poroty v sále to neměl na pódiu nikdo jednoduché. Tréma cloumala opravdu každým, i když se Richard Koníř velmi snažil všechny recitátory včetně fanklubu složeného z třídních vyučujících všech soutěžících uklidnit hned při úvodním přivítání. Pětičlenná porota se představila ve složení známých tváří: Mgr. Richard Koníř, Mgr. Jana Hlaváčová, Mgr. Petra Babáková a Mgr. Jitka Tománková. Do křesla porotkyně zasedla poprvé Mgr. Irena Krausová. Porota vyhodnotila projev všech zúčastněných dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a samozřejmě také bez ovlivňování! O to se ale prosebnými pohledy a pláčem opravdu nikdo nesnažil. Všichni porotci jednomyslně dospěli k rozhodnutí, že do okresního kola postupují z první kategorie Barbora Komárková ze 3. B a Rozálie Kavánová ze 2. A. Čestné uznání se skrytou možností být náhradnicí si odnesla za svůj výkon Naďa Jelínková ze 3. A. Čestné uznání korunované vysoce ceněnou pochvalou za vynikající výkon si odnesly Marie Cvrčková a Antonie Doskočilová, obě ze 2.B.

Ve starší kategorii soutěžících ze čtvrtých a pátých tříd již porota i obecenstvo poznávaly staré známé recitátorské harcovníky, jež svému “kumštu”, jak říká Richard Koníř, začínají rozumět tělem i duší, vyspívají, a v konečné podobě jejich procítěného přednesu je to znát. Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony, postupujícími se však mohli stát pouze dva. Staly se jimi dívky Kateřina Koláčná z 5. B a Agáta Bydžovská z 5. A. Čestné uznání s možností postupu na pozici náhradnice získala Aneta Bilíková z 5. B. V této kategorii se porota díky vyrovnaným výkonům rozhodla udělit tři pochvalná čestná uznání Karolíně Valentové a Josefu Doskočilovi ze 4. C a Johaně Janouškové z 5. B.

Všem recitátorům děkujeme za příjemné odpoledne, byl to krásný zážitek. Vaší práce si my jako vyučující velmi považujeme a věříme, že svému “kumštu” zachováte přízeň i v příštím roce.

Děkujeme také nové paní učitelce Mgr. Lucii Ottové, která byla všem soutěžícím velkou oporou, neboť právě jí prošly rukama texty všech devětatřiceti soutěžících, jimž trpělivě radila v situacích, kterých se bojí snad každý, kdo ví, co je zapomenout byť jen slůvko naučeného textu. O organizaci celého klání se postarala Mgr. Lenka Valnohová, také jí patří dík stejně tak jako všem prvostupňovým vyučujícím a rodičům všech recitátorů, bez jejichž snahy, ochoty a pomoci by básně nezazněly.

Mgr. Radka Kracíková