Žáci ze Čtvrté základní školy si vyzkoušeli podnikání na vlastní kůži

Návštěvníky jičínské pobočky České spořitelny, kteří 10. 12. 2019 v odpoledních hodinách do jejích prostor zavítali, čekalo příjemné překvapení. Byly tu připraveny stánky s občerstvením i rozmanitými výrobky, které společně se svými rodiči a učiteli připravili žáci 4. C ZŠ Železnická. Chlapci a děvčata se také sami ujali role prodejců a účinkujících, protože součástí tohoto „jarmarku“ bylo i společné zpívání vánočních koled, které všechny přítomné přeneslo do času blížících se Vánoc.

Celá akce byla vyvrcholením projektu Abeceda peněz, který pro žáky škol připravila Česká spořitelna. Projekt si klade za cíl zvýšit zajímavou formou prostřednictvím praktických činností finanční povědomí dětí. Žáci tak měli možnost navštívit Českou spořitelnu, seznámit se s historií peněz, zúčastnit se videokonference, a dokonce na vlastní oči uvidět, jak vypadá milion. Sami pak vytvořili vlastní třídní „firmu“, získali půjčku na prvotní náklady, stanovili si podnikatelský cíl a celé tři měsíce věnovali jeho naplňování – tj. vlastní výrobě předmětů, které pak sami na jarmarku prodávali. Celý projekt by nebylo možné realizovat bez pochopení a vzájemné spolupráce s rodiči, pedagogickými pracovníky školy a vedoucími projektu z České spořitelny. Nakonec vše dobře dopadlo – podnikatelský cíl (vydělat si peníze na třídní výlet do zábavního parku Mirákulum) byl splněn. Ale to nebylo nejdůležitější. Nejdůležitější byl celý proces, kterým si děti při realizaci projektu musely projít, a překonávání obtíží, které s sebou přinesl. Projekt Abeceda peněz tak patří ke skutečně smysluplným projektům, které nám ukazují cestu, jakou by se mohla spolupráce veřejných institucí se školami ubírat.

Mgr. Richard Koníř