Návštěva ve školní družině

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme byli opět po roce poctěni „svatou“ návštěvou.
Mikuláš, čertíci a andělé přišli do všech oddělení školní družiny zkontrolovat, jak pracujeme, zda jsme hodní, jestli nemáme nějaké velké hříchy, kdo se polepšil a kdo naopak dělá velkou neplechu….
Děti jim na oplátku zazpívaly, přednesly básničky a namalovaly obrázky a andílci jim za to dali malou sladkou odměnu.