Jazykohrátky a flétnička

V letošním školním roce navštěvují děti zájmový kroužek, ve kterém se učí základy hry na hudební nástroj a správné dýchání, spoustu hezkých písniček a doprovodných cvičení. Zábavnou formou rozvíjejí hudební, rytmické a harmonické cítění.
Děti se učí orientaci v notovém zápisu a zvládají zahrát jednoduché písničky. Mají dokonce jednu připravenou, kdyby je náhodou přišel navštívit Mikuláš.