Prvňáci v knihovně

Přestože naši prvňáci umí teprve 15 písmen, čtou slabiky a krátká slova, byli už na návštěvě v Knihovně Václava Čtvrtka.
Malí čtenáři si prohlédli celou knihovnu, pomazlili se s krtečkem v dětském oddělení, ale především objevili místo, kde si mohou půjčit knihy odpovídající jejich čtenářským dovednostem. Paní knihovnice nám přečetla pohádku a děti měly možnost povyprávět o svých oblíbených knihách.

Všechny tři první třídy si zpět do školy odnášely knihu na společné čtení.