Návštěva HZS v Jičíně

Děti z 2. a 5. oddělení školní družiny navštívily v rámci festivalu JMP pracoviště Hasičského záchranného sboru České republiky v Jičíně. Ihned po příchodu se jich ujal profesionální hasič pan Ponikelský. Seznámil je se současnou, ale i historickou zásahovou i vyprošťovací technikou, provedl je zázemím hasičů a ukázal jim vybavení, které při své práci potřebují. Děti nejvíce nadchlo „sjíždění po tyči“ při vyhlášení zásahu a zkoušení a oblékání hasičské výstroje. Překvapené byly i velkou sbírkou modelů hasičské techniky, kterou zde prezentoval její majitel, též profesionální hasič.