Změny na Čtyřce v novém školním roce 

Ani o letošních prázdninách Čtyřka nezahálela a pilně se připravovala na nový školní rok. Největší investiční akcí byla bezesporu úprava prostoru šaten, na první pohled je viditelná nová dlažba, ale proběhla i celková rekonstrukce vedení vody, kanalizace a rozvodů topení. Místnost sloužící pedagogům 2. stupně jako sborovna se dočkala nového osvětlení. Byl zrekonstruován kabinet přírodopisu. K nutné modernizaci došlo i v kuchyni školní jídelny.

Zkrátka dva měsíce prázdnin utekly jako voda a škola je opět krásnější. Do lavic usedlo 648 školáků v 27 třídách. Byly otevřeny tři první třídy. 

A naše plány do budoucna? Záleží nám na klimatu školy, chceme co nejkvalitněji plnit výchovně vzdělávací práci, poskytovat v bezpečném a motivujícím prostředí základní vzdělání, a to v úzké spolupráci s rodiči. 

Přejeme všem pohodový školní rok 2019/2020.

Zaměstnanci ZŠ, Jičín, Železnická 460