Návštěva Terezína – smuteční tryzna a exkurze

Dne 19. 5. 2019 jsme se s žáky devátých ročníků zúčastnili tradiční smuteční tryzny obětem nacismu v Terezíně. Žáci uctili památku obětí spolu s ostatními hosty při slavnostním obřadu pokládání věnců, vyslechli projevy politiků a pamětníků.

Součástí návštěvy Terezína byla i exkurze v Muzeu ghetta, prohlídka Malé pevnosti (vězení gestapa) a  krematoria. Tato akce byla propojením historie „ze školních lavic“ s „historií prožitkovou.“

U žáků se akce setkala s velkým ohlasem. Dokladem toho je i článek Kateřiny Pluhařové, žákyně 9. B:

„Měli jsme možnost podívat se do různých kanceláří, koupelen nebo vězeňských cel. Díky skvělému panu průvodci byla prohlídka Malé pevnosti velmi zajímavá a vedla k zamyšlení. Také jsme tu měli možnost zhlédnout krátký film Město darované, ve kterém byly úryvky z nacistické propagace a zároveň obrázky lidí, kteří v Terezíně reálně trpěli. Vše bylo doplněno čtením počtů lidí, kteří byli zařazeni do transportů, a informacemi, kolik jich přežilo. Po opuštění Malé pevnosti jsme se naposledy přesunuli autobusem do krematoria.

I když exkurze byla po psychické stránce dost náročná, nelituji, že jsem jela. Rozhodně bychom na tyto události neměli zapomínat, spíše bychom si měli vzít ponaučení, aby se podobné hrůzy nemusely opakovat.“

Kateřina Pluhařová, 9.B