Prostory jičínské „Čtyřky“ se opět otevřou pro návštěvníky Zahradní slavnosti

V pátek 7. června v 15.30 hodin bude ve venkovním areálu školy slavnostně zahájen IV. ročník Zahradní slavnosti ZŠ Železnická. Tuto již tradiční akci několik týdnů společně připravují žáci, učitelé a zaměstnanci školy a nechybí ani pomocníci z řad rodičů. Naším společným cílem je představení školy a školního života v celé jeho rozmanitosti, seznámit širokou veřejnost s úspěšnými projekty a vytvoření prostoru pro neformální setkání dětí, rodičů a učitelů školy. Zároveň je Zahradní slavnost místem, kde mohou rodiče se svými dětmi příjemně a současně aktivně strávit páteční odpoledne. Zahájení programu bude jako každoročně patřit společnému zpívání žáků prvního stupně, letos tematicky zaměřeného na známé i méně známé lidové písně. Po něm si mohou návštěvníci vyzkoušet svou šikovnost v tvořivých dílnách, prohlédnout si výstavy výtvarných prací žáků, seznámit se se zajímavými školními projekty, vyzkoušet svůj důvtip při řešení hádanek a kvízů, zúčastnit se sportovních soutěží, zhlédnout divadelní představení školního dramatického souboru nebo rozšířit své znalosti při komentované prohlídce unikátního ekologického areálu „Čtyřlístek“. K dobré náladě přispěje i vystoupení hudební skupiny The Others a nebude chybět ani burza školních výrobků a občerstvení, které zajistí pracovnice školní jídelny.

Věříme, že si cestu do naší školy najdou nejen rodiče žáků, ale že se – stejně jako v minulých letech – potkáme i s bývalými absolventy, přáteli školy a aktivní jičínskou veřejností.
Na společné setkání se těší kolektiv pracovníků ZŠ Železnická.

Mgr. Richard Koníř