Kouzelník Navaro ve školní družině

Ve čtvrtek 28. února nás navštívil kouzelník Navaro se svojí Bublinkovou show.

Představení plné magických kouzel a překvapení děti napjatě sledovaly a do čarování se zapojily.

Vyvrcholením kouzelnického vystoupení byla Bublinková show – bubliny, bublinky velké, malé a nakonec i několik dětí v jedné velké bublině. Opravdu šlo o úžasné představení, které si děti moc užily.