Přírodní vědy na Čtyřce

V letošním školním roce se některé děti z 2. až 5. tříd rozhodly navštěvovat nový zájmový kroužek Věda nás baví. Čtyři vyučující Čtyřky (Mgr. Lenka Valnohová, Mgr. Eva Budínská, Mgr. Pavel Horák, Mgr. Tereza Šoltysová) mají za cíl pomocí smysluplného a praktického vyučování vybudovat v dětech pozitivní přístup k různým vědeckým disciplínám a vědě obecně.

K žákům se dostávají základní vědecké informace pomocí experimentů a aktivit rozvíjejících vědeckou dovednost zábavnou a poutavou formou. Kroužek probíhá dvakrát týdně a přihlásilo se do něj přibližně 70 dětí. Žáci se v prvním pololetí zaobírali těmito tématy: Nenewtonská kapalina, Barvy (rozklad barev), Buňka (rostlinná a živočišná), Jak fungují srdce a plíce, Těžiště, Hmat, Model planety Země, Model atomu, Zvuk, Mechanická energie (výroba katapultu), Fáze měsíce, Archimédův šroub, PH jogurtu a mléka. Děti experimenty provádějí ve skupinách nebo individuálně. Případné výrobky si mohou odnést domů. Svá zjištění a nákresy experimentů si píší do „Albíkova zápisníku“ (pozn. Albík odvozeno od Albrecht Einstein). Kroužek se setkal s pozitivní odezvou ze strany dětí i rodičů, děti se na kroužek těší. Pokusy žáci mnohdy chtějí zkoušet a ukazovat i doma. Většina zájemců bude v kroužku pokračovat i v druhém pololetí.