Nová výzva pro rozvoj vzdělávání

Naše škola ČTYŘKA se od 1. listopadu 2018 zapojuje do nové šablonové výzvy pod názvem Zlepšení kvality výuky na ZŠ Jičín Železnická II. Získáme částku 2 099 413,- Kč.

Cílem tohoto projektu, jak už samotný název napovídá, je zlepšení kvality výuky. Budeme pokračovat v již osvědčených aktivitách, kterými jsou působení školního asistenta a školního psychologa. Nově se zaměříme na podporu nových metod ve výuce zaměřených zejména na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a v neposlední řadě podporu rozvoje informační a digitální gramotnosti a informatického myšlení našich žáků.

Mezi pedagogické aktivity, které se budou na naší škole uskutečňovat, bude patřit vzájemná výměna zkušeností mezi kolegy, tandemové vzdělávání žáků, projektová výuka a také založení čtenářského klubu. Naše škola naváže rovněž spolupráci s externím mentorem, který poskytne smysluplnou zpětnou vazbu našim pedagogům a podpoří jejich profesní rozvoj.

Pomocí této výzvy, kterou spolufinancuje Evropská unie, si přejeme dosáhnout dalšího zkvalitnění podmínek pro výuku našich žáků a podpořit další profesní rozvoj pedagogů “Čtyřky”. Jsme si plně vědomi, že spokojený žák znamená spokojený učitel a spokojený rodič.