Přehlídka talentů

Se závěrem školního roku jsme se opět sešli v pátek 15. 6. na přehlídce MALÝCH x VELKÝCH talentů.
Přípravy probíhaly už několik dní předem. Děti byly natěšeny, ale zároveň mezi nimi panovala i velká nervozita. Vystoupení byla různorodá. Účinkující nám zazpívali, zahráli na hudební nástroj, zatancovali, a dokonce i čarovali. Děti vystupovaly většinou jako jednotlivci, ale některé i jako dvojice.

Po předvedeném vystoupení následovalo ohodnocení porotou. Na konci celé soutěže proběhl součet bodů a vyhlášení vítězů. S přehledem na prvním místě se umístila Lucka Šemberová z 1. A s písní HALELUJA.

Všechna vystoupení byla hezká, a proto byl oceněn každý účinkující.
Po skončení soutěže byli všichni plni dojmů a příští školní rok si tuto akci určitě rádi zopakujeme.