Návštěva 4. A v Základní škole a Praktické škole v Jičíně

Dne 15. 6. 2018 navštívila třída 4. A Základní a Praktickou školu v Soudné. Zjistili jsme, že se žáci učí úplně odlišným způsobem. Ve škole mají např. Snoezelen, místo pro relaxaci. Nejvíce nás v této místnosti zaujala vodní postel.
Vodní postel je obyčejná postel, pod kterou je voda. Když jsme přišli, uvítali nás chutným občerstvením. Při cestě jsme šli po šipkách a plnili úkoly. Moc se nám to líbilo.

Jan Cvrček, 4.A

Třída 4. A byla pozvána do Základní a Praktické školy v Soudné. Žáci nás uvítali stopovanou s úkoly, poté následovalo občerstvení. Po občerstvení se šlo na vystoupení žáků ve zpěvu. Prohlédli jsme si také nově zrenovovanou zahradu. Potom jsme šli do relaxační místnosti. Prohlédli jsme si i třídu, kde probíhá zdravotní tělesná výchova. Naučili jsme se také hru „na mrkanou“ a „na dirigenta“. Moc se nám to líbilo.

Antonín Glanc, 4.A

Třída 4. A navštívila Základní a Praktickou školu v Soudné. Cesta byla zábavná ve formě stopování a různých úkolů. Paní učitelky s kuchařkami si pro nás připravily občerstvení. Následovalo vystoupení žáků různých tříd. Poté jsme si šli projít školu. Byli jsme v relaxační místnosti a v menší tělocvičně s trampolínami. Pak jsme poznávali bylinky a hráli „na mrkanou a dirigenta“. Den jsme si všichni moc užili.

Alžběta Krejcarová, 4.A