Hudebně – výchovné muzicírování

Nevšední hodinu hudební výchovy si díky panu Stříbrnému, jenž studuje hudební vědu, užily nejen děti v prvních třídách, nýbrž i paní učitelky. Po krátkém představení malá rozcvička, nadýchnout se do bříška, pak si zkusit kočku, protáhnout se trošku, nahrbit svůj hřbet, líznout mléka a zas zpět….

Naučit se správně dýchat nebylo těžké. Copak se skrývá v tom černém batohu? Je velký, větší než výletní. Zvědavé pohledy dětí se upíraly k obsahu zavazadla, z něhož úžasný „pan učitel“ postupně vytáhl tři dechové hudební nástroje. Flétnu, klarinet a fagot. Ten vyvolal díky své velikosti největší rozruch. Pár písniček, veselý zpěv. Poslech prvních taktů české národní hymny připomněl všem žáčkům, že jsme v prvouce v tu dobu probírali Českou republiku.

Paní učitelky nezapomněly položit pár všetečných otázek. Bystří žáčci odpovídali s lehkostí, s níž určitě poputují do druhého ročníku. Jak se „TO“ ladí? Z čeho „TO“ je vyrobené? Jak se do „TOHO“ fouká? Jak se na „TO“ hraje? Žádná otázka nezůstala bez odpovědi. Všichni, kteří měli zájem, si pod vedením odborníka mohli zkusit „vyloudit“ nějaký zvuk z nástrojů, které pan Stříbrný přinesl.

Vyučovací hodina dávno skončila, ale z patra nad jídelnou ještě dlouho potom zněly veselé hlásky dětí a smích, jímž pozorní posluchači odměnili každý pořádný „foukanec“. Ono se tomu totiž jinak ani říkat nedalo. Děkujeme a budeme rádi za další návštěvy!

Mgr. Radka Kracíková, 1.A