Návštěva hvězdárny

Vesmír je téma, které přitahuje pozornost snad všech dětí, proto v měsíci květnu navštívily jičínskou hvězdárnu. Během 60 minut se dozvěděly mnoho zajímavých informací o Slunci, planetách a jejich měsících, planetkách a dalších tělesech v naší sluneční soustavě. Pro starší děti byl připraven program „Život v kosmu“, ve kterém byly zajímavosti nejen z vesmíru, ale i ze života v kosmické lodi (např. se dozvěděly o kosmonautech, co celý den dělají, jak se myjí, jaký vliv má pobyt člověka v kosmické lodi na jeho zdraví). Na závěr děti navštívily kopuli s obrovským dalekohledem, a jelikož i počasí přálo a sluníčko vysvitlo, mohly si i na „vlastní oči“ vyzkoušet pohled na oblohu i okolí hvězdárny.