Jičínská hvězdárna

Ve čtvrtek 17. února třída 3. B uzavřela téma s názvem Sluneční soustava, které děti probíraly v předmětu člověk a jeho svět, návštěvou Centra přírodních věd ve hvězdárně v Jičíně.

Návštěvu děti začaly pozorováním oblohy, na které byl ještě viditelný Měsíc. Dále si prohlédly vnitřní prostory zrekonstruované hvězdárny a následoval program o sluneční soustavě, který si připravil David Valíška. Děti byly velmi pozorné, téma planet a hvězd bylo velmi zajímavé. V závěru se podívaly do kopule na velký dalekohled a pozorovaly přes zelený filtr Slunce.