Šablonové novinky na „Čtyřce“

V souvislosti s novelou školského zákona a zavedením společného vzdělávání jsme si na naší „Čtyřce“ položili otázku.

Jak zachovat kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu a zároveň být proinkluzivní a umožnit každému našemu žákovi vzdělávat se podle svých schopností a možností, tedy v nejlepším zájmu dítěte? Nechceme proklamovat jen naučená klišé. Již léta nám jde o klima školy a vztahová stránka je na naší základní škole řazena velmi vysoko. Vždyť vytvoření rovnocenného přátelského a spolupracujícího prostředí je základem pro pozitivní motivaci našich žáků. A motivace je důležitým krokem k dosažení vědění. Toho jsme si dobře vědomi. Ale jak na to? Učitel je jen jeden a žáků s potřebou individuálního přístupu přibývá.

Proto jsme se rozhodli vstoupit do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování“, tzv. šablon. Náš projekt s názvem „Zkvalitnění výuky na ZŠ Železnická“ má jasný cíl. Zachovat kvalitu a klima naší „Čtyřky“ a se ctí obstát novým požadavkům na výchovně-vzdělávací proces.

Od října proto na naší škole nově pracují Mgr. Lucie Adolfová na pozici školního psychologa a Mgr. Petra Jiránková na pozici školního asistenta. Obě zmíněné pracovní pozice nám pomáhají v usnadnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paní magistra Jiránková se pohybuje napříč všemi třídami naší základní školy, pomáhá v individualizaci při práci s žáky, je takovým pomocníkem pedagoga a člověkem pro žáky s problémy, ale i pro žáky nadané. Prostě je to člověk „navíc“. Již nyní cítíme, že ke zkvalitnění a k usnadnění nelehké práce učitele dochází. Paní psycholožka Mgr. Lucie Adolfová získává důvěru žáků i rodičů. I v jejím zatím krátkém pracovním působení cítíme pro nás (učitele, naše žáky a jejich rodiče) velký přínos. Jednoznačně již víme, že jsme se vydali správnou cestou. Společné vzdělávání tedy na naší škole nejsou jen slova na papíře. Jednáme totiž v nejlepším zájmu našich žáků a jejich rodičů.

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka školy