Webznámky – informace

Internetová žákovská knížka – IŽK

Naše škola používá od roku 2010 pro zápis známek a výchovných opatření internetovou žákovskou (IŽK). Žáci i rodiče získávají touto formou kromě průběžné a pololetní klasifikace také další informace – rozvrh, suplování, týdenní přehled plánovaných školních akcí a jiné.

Do internetové žákovské knížky se vstupuje v internetovém prohlížeči pomocí adresy:

https://4zs.mos.jicin.cz/webznamky/

Při ztrátě hesla se rodiče obrátí přes třídního učitele na správce programu (Radek Vokatý, Petr Šindelář).

V případě technických problémů při provozu internetové žákovské knížky kontaktujte prosím správce programu na adrese: admin@4zs.mujicin.cz