Aktuálně:

Zápis do 1. ročníku pro rok 2017/2018 – odkaz ke stažení ZDE

Nabídka pracovního místa učitel(ka) HV ke stažení ZDE

 

 

 

Šablonové novinky na „Čtyřce“

    V souvislosti s novelou školského zákona a zavedením společného vzdělávání jsme si na naší „Čtyřce“ položili otázku.

    Jak zachovat kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu a zároveň být proinkluzivní a umožnit každému našemu žákovi vzdělávat se podle svých schopností a možností, tedy v nejlepším zájmu dítěte? Nechceme proklamovat jen naučená klišé. Již léta nám jde o klima školy a vztahová stránka je na naší základní škole řazena velmi vysoko. Vždyť vytvoření rovnocenného přátelského a spolupracujícího prostředí je základem pro pozitivní motivaci našich žáků. A motivace je důležitým krokem k dosažení vědění. Toho jsme si dobře vědomi. Ale jak na to? Učitel je jen jeden a žáků s potřebou individuálního přístupu přibývá.

    Proto jsme se rozhodli vstoupit do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování“, tzv. šablon. Náš projekt s názvem „Zkvalitnění výuky na ZŠ Železnická“ má jasný cíl. Zachovat kvalitu a klima naší „Čtyřky“ a se ctí obstát novým požadavkům na výchovně-vzdělávací proces.

    Od října proto na naší škole nově pracují Mgr. Lucie Adolfová na pozici školního psychologa a Mgr. Petra Jiránková na pozici školního asistenta. Obě zmíněné pracovní pozice nám pomáhají v usnadnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paní magistra Jiránková se pohybuje napříč všemi třídami naší základní školy, pomáhá v individualizaci při práci s žáky, je takovým pomocníkem pedagoga a člověkem pro žáky s problémy, ale i pro žáky nadané. Prostě je to člověk „navíc“. Již nyní cítíme, že ke zkvalitnění a k usnadnění nelehké práce učitele dochází. Paní psycholožka Mgr. Lucie Adolfová získává důvěru žáků i rodičů. I v jejím zatím krátkém pracovním působení cítíme pro nás (učitele, naše žáky a jejich rodiče) velký přínos. Jednoznačně již víme, že jsme se vydali správnou cestou. Společné vzdělávání tedy na naší škole nejsou jen slova na papíře. Jednáme totiž v nejlepším zájmu našich žáků a jejich rodičů.

 

Mgr. Blanka Kalátová Lisá

 ředitelka školy

 

 

 

Výsledek hlasování „Základka Roku“

V červnu 2016 byla vyhodnocena anketa „Základka Roku“ organizovaná Asociací studentů a absolventů. Hlasování  je průzkumem mezi absolventy základních škol v České republice. Principem soutěže je dát možnost žákům ohodnotit svoji školu z několika pohledů. Projekt „Základka Roku“ má dát anonymní, ale férovou zpětnou vazbu od absolventů své škole. Jsme velice rádi, že se absolventi „Čtyřky“ zapojili do hlasování a škola se právě díky jejich hodnocení umístila na 4. místě mezi dalšími základními školami v Královéhradeckém kraji. Více informací o hlasování najdete na http://www.zakladkaroku.cz/

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí do historie .......

            Historie školy je úzce spojena s historií jičínského Lepařova gymnasia. V roce 1948 bylo ustaveno čtyřleté gymnasium, nižší stupeň prima až kvarta byl začleněn do základní školy. V roce 1953 vznikla jedenáctiletá střední škola, v roce 1958 pak dvanáctiletá.

            Od 1. 1. 1964 byla rozdělena na samostatnou střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) a IV.základní devítiletou školu. Obě školy nadále působily v jedné budově. V roce 1980 se IV. základní škola přestěhovala do nového objektu, kde působí dodnes.

 

...... a současnost

            V letošním školním roce se na naší škole vyučuje 521 žáků prvního až devátého ročníku ve 21 třídách. Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, učebna výpočetní techniky, interaktivní učebna, jazyková učebna, učebna českého jazyka, cvičná kuchyňka, školní dílna, dvě tělocvičny, učebna ekologie a šest heren pro školní družinu. Žáci mohou hledat informace ve školní knihovně, která je vybavena počítači s připojením na internet, mají možnost sportovního vyžití na moderním víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. Samozřejmostí se stal školní bufet, kde je možno zakoupit v dopoledních hodinách základní občerstvení.

                Naše škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Čtyřka - škola otevřenosti“. Nabízíme výuku anglického, německého a ruského jazyka. Organizujeme plavecký výcvik pro druhé a třetí třídy. Žáci šestého a sedmého ročníku mají ve svém programu sportovní kurz a žáci osmého ročníku mají možnost absolvovat týdenní lyžařský výcvik.  V pátém a šestém ročníku vyučujeme  základy psaní na klávesnici PC. V sedmém až devátém ročníku mají žáci možnost si zvolit z široké nabídky volitelných předmětů. Ve výuce i ve volném čase se snažíme maximálně využívat počítačové sítě s napojením na internet a odborných učeben vybavených dataprojektory, či interaktivními tabulemi.

                S dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pracujeme dle individuálního vzdělávacího plánu. Pod vedením dyslektických asistentek vedeme dyslektickou nápravu.

                Od 6:30 do 16:30 hodin je v pěti odděleních denně otevřena školní družina, která nabízí dětem aktivní činnost v řadě kroužků.  Škola pořádá pravidelné zájezdy pro žáky do divadla v Mladé Boleslavi.

                Jedinečnou aktivitou naší školy je ekologická výchova. Žáci školy se úspěšně účastní mezinárodních ekologických projektů. V rámci volitelného předmětu ekologie budujeme ekologický areál "Čtyřlístek", jehož součástí je meteorologická stanice, kde provádí žáci každodenní měření. Výsledky jsou poskytovány pro městskou kroniku.

                Součástí školy je školní jídelna, kde mají žáci každý den možnost z výběru dvou jídel.