Vychovatelky rodičům

Vážení rodiče, k zajištění bezpečnějších podmínek dětí ve ŠD budou platit od 2. pololetí nová opatření pro vstup do prostoru ŠD. Hlavní dveře budou nově zavřené i v době ranní družiny / 6:30 h – 7:30 h/. Vstup bude umožněn po zazvonění na oddělení ranní družiny / č. 6 / a ohlášení jména příchozího dítěte do družiny. V době obědů a po celou dobu odpolední družiny budou hlavní dveře také zavřené. Vstup do prostoru chodby bude umožněn pouze osobě, která po zazvonění zřetelně ohlásí jméno dítěte, které si chce z družiny vyzvednout. Děti, které se pohybují v prostorách chodby, nesmí otevírat žádné příchozí osobě. Děkujeme za spolupráci a pomoc. Vychovatelky ŠD

Ve středu 28.2.2018  od 12.30 – 14.30 hod. se pro děti ze školní družiny uskuteční představení „Kouzelnická show“. Vybíráme 45,- Kč.

Informace pro rodiče dětí z oddělení č. 1 a č. 6 

V pátek  23.2. 2018 se ve školní družině uskuteční KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE plné her, soutěží a tance

Začátek ve 12.30 hod.

Konec ve 14.15 hod.

S sebou si přinést masku a DOBROU NÁLADU!!!!!

S pozdravem vychovatelky Renáta Lhotová a Lenka Vlachová