Vychovatelky rodičům

Vážení rodiče, k zajištění bezpečnějších podmínek dětí ve ŠD budou platit od 2. pololetí nová opatření pro vstup do prostoru ŠD. Hlavní dveře budou nově zavřené i v době ranní družiny / 6:30 h – 7:30 h/. Vstup bude umožněn po zazvonění na oddělení ranní družiny / č. 6 / a ohlášení jména příchozího dítěte do družiny. V době obědů a po celou dobu odpolední družiny budou hlavní dveře také zavřené. Vstup do prostoru chodby bude umožněn pouze osobě, která po zazvonění zřetelně ohlásí jméno dítěte, které si chce z družiny vyzvednout. Děti, které se pohybují v prostorách chodby, nesmí otevírat žádné příchozí osobě. Děkujeme za spolupráci a pomoc. Vychovatelky ŠD

BESEDA SE STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE JIČÍN proběhne v dubnu

Pro 2. oddělení je naplánovaná beseda ve středu 4.4. 2018 od 12.30hod. – 14.00hod.

Pro 5. oddělení je naplánovaná beseda ve středu 11.4. 2018 od 12.30hod. – 14.00hod.

Pro 4.oddělení je naplánovaná beseda ve středu 25.4. 2018 od 12.30hod. – 14.00hod.

Pro 1.oddělení je naplánovaná beseda v pátek 27.4. 2018 od 12.30hod. – 14.00hod.

Děti vždy v den besedy budou odcházet ze školy po obědě a zpět se vrátí kolem 14.00 hodiny.

Ve středu 4.4. 2018 byly rozdány dětem složenky za platbu ŠD / duben – červen/. Prosíme Vás o včasné uhrazení platby.

 

NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY V JIČÍNĚ

KDY: Pondělí 14.5. 2018 od 13.00hod. – 14.00hod. – 2. oddělení ŠD / Kliková Irena /

         Středa 16.5. 2018 od 13.00hod. – 14.00hod. – 5. oddělení ŠD / Šulcová Zuzana /

         Pátek 18.5. 2018 od 13.00hod.- 14.00hod. – 1. oddělení ŠD / Lhotová Renáta /

         Pondělí 21.5. 2018 od 13.00hod. – 14.00hod. – 4. oddělední ŠD / Kuřátková Marcela /

         Středa 23.5. 2018 od 13.00hod. – 14.00hod. – 3. oddělení ŠD / Filipová Lucie /

         Pátek 25.5. 2108 od 13.00hod. 14.00hod. – 6. oddělení ŠD / Vlachová Lenka /

Vybíráme: 30,- Kč

Ze školy budeme odcházet po obědě a návrat do školy bude kolem 14.30hod. Děti se vezmou batůžek, ve kterém budou mít pláštěnku, pití, svačinku a 20,-Kč na zmrzlinu.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

Zápis budoucích prvňáčků do školní družiny proběhne 12. 6. 2018 v prostorách školní družiny v době 16 – 18hodin. Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky- zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce.

Veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO SOUČASNÉ ŽÁKY

Vzhledem k omezené kapacitě školní družiny se dle Řádu školní družiny přednostně přijímají žáci budoucích 1. a 2. tříd. Zápis proběhne 13. 6. 2018 v prostorách školní družiny v době 15 – 17hodin.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky – zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Do školní družiny Základní školy, Jičín, Železnická 460 se přijímají:

1. Přednostně děti z nižších ročníků.

2. Děti dojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící četnou docházku do ŠD.

3. Děti nedojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící četnou docházku do ŠD.

4. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a plnící četnou docházku do ŠD.

5. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a neplnící četnou docházku do ŠD.

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy.