Ekosoutěž

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ROČNÍ CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽE „POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“

 


 

V rámci Ročního plánu ekologické výchovy vyhlašujeme pro školní rok 2017 – 2018 celoroční soutěž pro všechny žáky naší školy

„POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“

V 1. pololetí:
Září SAVCI pozvánka výsledky
Říjen LISTNATÉ STROMY pozvánka výsledky
Listopad HOUBY pozvánka výsledky
Prosinec KEŘE A JEHLIČNANY pozvánka výsledky
Leden RYBY pozvánka výsledky
Ve 2. pololetí:
Únor PTÁCI pozvánka výsledky
Březen HMYZ pozvánka výsledky
Duben OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI pozvánka výsledky
Květen BYLINY pozvánka výsledky
Červen BEZOBRATLÍ (kromě hmyzu) pozvánka výsledky

Podmínky soutěže:

  • Seznam poznávaných rostlin, živočichů, hub i přírodních zajímavostí spojených vždy s určitým měsícem najdete na http://4zs.jicin.cz, obdrží ho na nástěnku každá třída, poskytnou ho na 1. stupni všichni třídní učitelé, na 2. stupni vyučující přírodopisu.
  • Vyhodnocen bude každý měsíc zvlášť, diplom a odměny obdrží nejúspěšnější účastníci z každé kategorie a prémii ten, kdo získá nejvíce bodů bez rozdílu věku.
  • Na konci školního roku bude vyhlášeno pořadí po všech deseti kolech soutěže.
  • Pro nejlepší účastníky se pokusíme zajistit celodenní exkurzi.
  • Ze seznamu bude vybráno 30 položek na vlastní poznávání.
  • Za každou přírodninu lze získat 3 body (zpravidla 2 body za rod a 1 bod za druh).
  • Soutěž bude probíhat v učebně přírodopisu (2. patro budovy II. stupně).
  • Ve stanovený den můžete přijít kdykoliv v době od 12:00 do 16:00 hodin.
  • Kromě dobrých znalostí si vezměte pouze vlastní psací potřeby.

Soutěžní kategorie:

A) žákyně a žáci 2. a 3. tříd

B) žákyně a žáci 4. a 5. tříd

C) žákyně a žáci 6. a 7. tříd

D) žákyně a žáci 8. a 9. tříd

X) žákyně a žáci 1. tříd

Hodně úspěchů přeje všem účastníkům

Mgr. František Kynčl, koordinátor ekologické výchovy, Základní škola, Jičín, Železnická 460