Areál ekologické výchovy „ČTYŘLÍSTEK“

jako místo 5P – POHODY, POROZUMĚNÍ, PROŽITKU a POZNÁNÍ v PŘÍRODĚ

Od roku 1995 postupně vytváříme na rozsáhlém a původně málo využívaném pozemku školy poněkud netradiční zahradu jako areál ekologické výchovy.

Vžil se pro něho název „ČTYŘLÍSTEK“. V Jičíně jsme stále známí jako 4. ZŠ neboli „ČTYŘKA“ a názvem jsme chtěli naplnit všeobecně známou symboliku čtyřlístku.

Inspirací bylo Středisko ekologické výchovy PALETA Pardubice.

Ekoareál nemá tedy sloužit jen k poznávání přírody. Měl by být především místem k vytváření pěkného vztahu k přírodě. Měl by být i místem lepšího vzájemného poznání spolužáků, učitelů a v neposlední řadě sebe sama.

Koncem roku 2006 obdržel ČTYŘLÍSTEK titul „ŽIVÁ ZAHRADA“ jako první zahrada v České republice v rámci stejnojmenné soutěže vyhlášené Českým svazem ochránců přírody.

Dne 31. 8. 2017 jsme obdrželi certifikát „PŘÍRODNÍ ZAHRADA“ od garanta Přírodní zahrada, z.s. v Jindřichově Hradci.
certifikát PŘÍRODNÍ ZAHRADA

V areálu ekologické výchovy “ČTYŘLÍSTEK“ si můžete prohlédnout tato stanoviště:

* METEOROLOGICKÁ STANICE s profesionálním vybavením, na které od 1. 10. 1995 probíhá každodenní měření v rámci mezinárodního projektu THE GLOBE PROGRAM. Jeho koordinátorem pro ČR je sdružení TEREZA Praha. Několik let jsme ověřovali přístroj pro měření přízemního ozónu pro NASA. Stanici využil Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové, vybavil ji zařízením a od 1. 11. 2002 zahájila trvalý provoz.
METEOROLOGICKÁ STANICEMETEOROLOGICKÁ STANICEMETEOROLOGICKÁ STANICE

KRYTÁ PERGOLA* KRYTÁ PERGOLA s dřevěným zahradním nábytkem jako učebna o přírodě v přírodě využitelná pro praktické, laboratorní, výtvarné a mimoškolní aktivity.

OHNIŠTĚ* OHNIŠTĚ s kládovými lavičkami a možností posezení a uvaření bylinkových čajů v tábornickém kotlíku z bylin natrhaných přímo v ekoareálu.

ZDROJ PITNÉ VODY* ZDROJ PITNÉ VODY postavený jako jednoduchá stavba ze žulových kostek se zapuštěným kovovým umyvadlem a kohoutkem s pitnou vodou pro nezbytnou hygienu i osvěžení.

BAZÉN* BAZÉN – dříve okrasný s fontánou, ale pro náročnost provozu nevyužívaný, nyní díky vodě z obnovených studní využitelný v teplém období roku jako brouzdaliště.

* STUDNY zasypané při výstavbě školy, nyní obnovené, při čištění nalezené zajímavé předměty vystaveny (dřevěné potrubí, původní pískovcové bloky), voda dobré kvality využívána jako zdroj vody pro jezírko, bazén a na zalévání vysazených rostlin. Obě studny jsou roubené z pískovce, jedna pochází z bývalého jezuitského dvora, další patřila k někdejšímu Motyčkovu statku.

STUDNY STUDNY

STROM PAMĚTNÍK* STROM PAMĚTNÍK – část mohutného kmene se zvýrazněnými letokruhy a označenými historickými událostmi 20. století, jejichž byl strom za svého života svědkem.

VÝZNAMNÉ STROMY* VÝZNAMNÉ STROMY zasazené na paměť budoucím generacím: Strom republiky (28. 10. 1998), Stromy milénia (22. 10. 2000), Lípa slovinsko-českého přátelství zasazená slovinským velvyslancem.

JEZÍRKO JEZÍRKO
* JEZÍRKO s vodní flórou i faunou jako ukázka ekosystému přitahuje rovněž četné živočichy ke zdroji vody, jeho podklad tvoří nepropustná folie.

* MOKŘAD navazuje bezprostředně na jezírko, fólie pokračuje z jezírka, je osázen bahenními rostlinami.

* UMĚLÝ POTŮČEK vyložený fólií, přivádí srážkovou vodu ze střechy pergoly nebo vodu ze studní do jezírka.

HŘBITOV ODPADKŮ* HŘBITOV ODPADKŮ jako symbolické místo, kde je na stylizovaných náhrobních kamenech uvedeno, jak dlouho v přírodě trvá, než se odpadky rozloží na malé části.

KOMPOST* KOMPOST – velkoobjemový dvoukomorový klasický kompost, hrany z U-profilů, stěny sestavitelné z odpadních dřevěných krajinek, ukázka využití organického odpadu.

KOMPOSTÉRY* KOMPOSTÉRY – plastové nádoby na rychlejší zrání kompostu, vhodné i esteticky do menších zahrad.

CESTY Z DRCENÉHO DŘEVA* CESTY Z DRCENÉHO DŘEVA tvoří soustavu pěšin po celém ekoareálu, drcené dřevo se velmi osvědčilo jednak pro přírodní vzhled, jednak pro příjemnou chůzi i běh po měkkém podkladu, kdy i po dešti zůstane obuv čistá, a v neposlední řadě jde i o využití odpadu z průklestu stromů, který zatím velice často končí na skládce.

ÚKRYTOVÁ HROMADA Z VĚTVÍ* ÚKRYTOVÁ HROMADA Z VĚTVÍ v nevyužívaném rohu poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů.


* NAUČNÁ STEZKA na tabulích s otevíratelnými křídly, které jsme získali z grantů Královéhradeckého kraje i daru pana hejtmana Ing. Pavla Bradíka. Náměty tabulí přinášejí informace z přírodopisu, ekologie, o místním regionu, jeho historii i současnosti. Použití otevíratelných křídel zvětší plochu a chrání materiály před vyblednutím.

NAUČNÁ STEZKA NAUČNÁ STEZKA NAUČNÁ STEZKA

HNÍZDNÍ BUDKY* HNÍZDNÍ BUDKY pro ptáky a netopýry rozmístěné po celém ekoareálu a v okolí školy v počtu 30 kusů v pěti typech, uvažujeme i o budkách pro čmeláky.

KRMÍTKA* KRMÍTKA pro zimní přikrmování včetně informací kdy, jak a čím přikrmovat i čím může tato činnost ptákům škodit. Umožňují pozorování ptáků v rámci soutěže ČSOP Živá zahrada, ve které jsme tohoto titulu dosáhli jako první v České republice.

SILUETY DRAVCŮ* SILUETY DRAVCŮ ze samolepící folie na velkých prosklených plochách, které bohužel skutečně i v naší škole působí jako ekologické pasti. ČSOP doporučeny i siluety sov se zvýrazněnýma očima.

* BOTANICKÁ SBÍRKA více než 350 druhů bylin a 150 druhů a kultivarů dřevin získaných spoluprací s firmami PLANTA NATURALIS Markvartice, Školky HORTENA Soudná i Školky Valdice

BOTANICKÁ SBÍRKA

* KAPRADINOVÁ ZAHRÁDKA jako sbírka základních druhů kapradin vznikla z prostředků grantu odboru životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje u příležitosti 10. jubilejní konference KAPRADÍ 2009.

KERAMICKÉ JMENOVKY* KERAMICKÉ JMENOVKY K ROSTLINÁM, které si vyrábějí sami žáci, umožní jim práci s přírodním materiálem, který pěkně vypadá v terénu a hlavně jiný způsob se nám zatím neosvědčil buď pro nízkou trvanlivost, nebo pro příliš vysokou finanční náročnost.

* ZÁHON MÉNĚ ZNÁMÝCH PLODIN A LÉČIVÝCH ROSTLIN umožňuje poznat druhy, které jsou málo známé v nezpracovaném stavu (len, sója, čočka, proso, lékořice, pro městské děti i základní druhy obilí), nabízí se i vnímání přírody všemi smysly v případě koření a aromatických i léčivých rostlin s možností jejich sběru pro uvaření bylinkových čajů. Místo výskytu mnoha druhů opylovačů, hlavně motýlů a čmeláků.

ZÁHON MÉNĚ ZNÁMÝCH PLODIN A LÉČIVÝCH ROSTLIN ZÁHON MÉNĚ ZNÁMÝCH PLODIN A LÉČIVÝCH ROSTLIN

SKALKA* SKALKA na místě zrušeného schodiště jako ukázka ekosystému suché stráně.

* ŠKOLNÍ SAD, ve kterém jsme kromě tradičních druhů vysadili i ty méně známé, často s vysokým obsahem cenných látek (temnoplodec, rakytník, moruše, sladkoplodý jeřáb, aktinidie, muchovník, zimolez kamčatský, josta, dřín, kdouloň).

ŠKOLNÍ SAD

* VINICE s ukázkou tradičního jednoduchého způsobu pěstování révy tzv. „na hlavu“.

MNOŽÁRNA* MNOŽÁRNA pro vlastní výpěstky, získané výsevem nebo množením dřevitými i bylinnými řízky.

* SKLEP – náhodně objevený a vyčištěný klenutý pískovcový sklep bývalého jezuitského dvora, v rohu s pramínkem vody, slouží i jako ukázka toho, že každé místo má svoji historii. Na zimu tam ukládáme dřevité řízky, kterými rozmnožujeme keře.

SKLEP SKLEP

FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNEK * FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNEK 100W získaný z projektu „Slunce do škol“ jako ukázka využití sluneční energie a její přímé přeměny na energii elektrickou, včetně demonstračního panelu ve vestibulu školy.


SLUNEČNÍ HODINY* SLUNEČNÍ HODINY na stěně pod fotovoltaickým článkem vyrobené podle návrhů žáků z keramických číslic.


* KELTSKÝ STROMOVÝ KALENDÁŘ jako místo vytváření citlivého osobního vztahu ke stromům vznikl z prostředků grantu Škola pro udržitelný život. Podle data narození si každý může najít, ve znamení kterého stromu se narodil a jaké vlastnosti by pro něho měly být charakteristické. Námětem byl materiál Sdružení TEREZA Praha.

KELTSKÝ STROMOVÝ KALENDÁŘ KELTSKÝ STROMOVÝ KALENDÁŘ

* KVĚTINOVÁ ZÍDKA vznikla z finančních prostředků grantu odboru životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Vyřešila problém nevzhledného erozí poškozovaného svahu kolem budovy tělocvičny, kde se udržely jen plevelné rostliny. Osazením tvárnic suchomilnými skalničkami se dále rozšířila biodiverzita naše ekoareálu, přínosem bylo výrazné estetické zhodnocení celého prostoru, které podpořilo i Město Jičín nahrazením poškozeného dlaždicového chodníku novým ze zámkové dlažby. Nad zídkou vznikl záhon osázený klasickými trvalkami ze „zahrádek našich babiček“.

KVĚTINOVÁ ZÍDKA KVĚTINOVÁ ZÍDKA

* PARKOVÁ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ŠKOLOU probíhala několik let ve spolupráci s městským architektem i zahradním architektem a byla stejně jako dva níže popsané náměty společně financována několik let z prostředků Města Jičína a grantů programu SEVER a Nadace Partnerství Škola pro udržitelný život.

PARKOVÁ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ŠKOLOU PARKOVÁ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ŠKOLOU PARKOVÁ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ŠKOLOU PARKOVÁ ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ŠKOLOU

* VOŇAVÉ LAVIČKY PŘED ŠKOLOU jsou obklopeny aromatickými druhy léčivých bylin, využívají je nejen žáci školy, ale i kolemjdoucí.

VOŇAVÉ LAVIČKY PŘED ŠKOLOU VOŇAVÉ LAVIČKY PŘED ŠKOLOU VOŇAVÉ LAVIČKY PŘED ŠKOLOU

* PÍTKO jako úplně první ve městě vzniklo podle projektu městského architekta, námět, který ale všechny opravdu zaujal, předložil v anketě žák naší školy.

* STOJANY NA KOLA A JEJICH ZASTŘEŠENÍ jsme vybudovali rovněž z prostředků grantu Škola pro udržitelný život na základě ankety mezi žáky školy a na podporu ekologického druhu dopravy i rozvoje pohybových aktivit žáků. Využívají je rovněž členové sportovních oddílů při odpoledních trénincích v našich tělocvičnách.

* VRBOVÉ BLUDIŠTĚ jako herní prvek jsme nově vysadili v rámci festivalu Jičín – město pohádky.

VRBOVÉ BLUDIŠTĚ VRBOVÉ BLUDIŠTĚ VRBOVÉ BLUDIŠTĚ

* LAVIČKY nabízejí možnost posezení kolem ohniště.

* TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU – papíru, plastů a víček od PET-lahví ve všech třídách do proutěných košů vyrobených nevidomým košíkářem, odnášený následně do oddělených kontejnerů v prostoru za školou jako výsledek českoněmeckého projektu Škola pro udržitelný život. Víčka od nás vykupuje firma ARTEKO Jičín nebo slouží k charitativním účelům.

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU

* LISY NA PET-LAHVE zakoupené z prostředků rozvojového programu na podporu EVVO MŠMT byly v počtu 12 kusů rozmístěny na chodbách školy a jídelny. Proutěné koše k nim opět vyráběl nevidomý košíkář pan Antonín Kráčmar z Horního Javoří u Pecky.

* KVĚTINOVÁ VÝZDOBA VESTIBULU ŠKOLY vznikla ve spolupráci se Střední zahradnickou školou v Kopidlně z prostředků grantu odboru školství Královéhradeckého kraje.

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA VESTIBULU ŠKOLY KVĚTINOVÁ VÝZDOBA VESTIBULU ŠKOLY KVĚTINOVÁ VÝZDOBA VESTIBULU ŠKOLY

UČEBNA EKOLOGIE* UČEBNA EKOLOGIE vzniklá svépomocí ze skladu, kde se scházíme, zpracováváme data, jsou zde umístěné přístroje, počítače, metodické materiály, odborná literatura.

* NÁSTĚNKA na chodbě školy o výsledcích měření, o připravovaných akcích, rozdělení služeb atd.

* KRONIKA s fotodokumentací aktivit, s ohlasy v tisku, k prezentaci.

BYLINKOVÁ SPIRÁLA* BYLINKOVÁ SPIRÁLA s ukázkou mnoha druhů léčivých bylin.

* HMYZÍ HOTEL umožňující úkryt a rozmnožování různým druhům hmyzu.

* PTAČÍ NAPAJEDLA poskytující nejen ptákům hlavně během letního sucha možnost napojení a koupání.

HMYZÍ HOTEL PTAČÍ NAPAJEDLA

* GABIONOVÁ ZÍDKA zpevňující svah pod sadem poslouží i jako ukryt pro živočichy.

* GEOLOGICKÁ STEZKA s informační tabulí a ukázkami nerostů a hornin typických pro oblast Českého ráje podle námětu doc. Martina Košťáka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

GABIONOVÁ ZÍDKA GEOLOGICKÁ STEZKA GEOLOGICKÁ STEZKA

* PŘENOSNÉ ZAHRADNÍ NÁDOBY NA ZELEŇ osázené dřevinami a bylinami.

PŘENOSNÉ ZAHRADNÍ NÁDOBY NA ZELEŇ PŘENOSNÉ ZAHRADNÍ NÁDOBY NA ZELEŇ PŘENOSNÉ ZAHRADNÍ NÁDOBY NA ZELEŇ

* ZAHRADNÍ NÁBYTEK do „zelené učebny“ pro výuku aktivit přímo v ekologickém areálu.

* INFORMAČNÍ PANELY na prosklené plochy školních šaten
o (nejen ekologických) akcích naší školy.

* 500 ŽLUTÝCH KROKUSŮ vysazených našimi žáky a zaměstnanci před školou na památku jičínských obětí holocaustu ve spolupráci s občanským sdružením Baševi a Muzeem hry v Jičíně.

500 ŽLUTÝCH KROKUSŮ 500 ŽLUTÝCH KROKUSŮ 500 ŽLUTÝCH KROKUSŮ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR:

Vzhledem k tomu, že se větší část areálu ekologické výchovy ČTYŘLÍSTEK nachází v uzavřeném objektu školy,
není veřejnosti volně přístupný.

Zájemci o jeho prohlídku, srdečně vás zveme,
ale prosíme, nahlaste se s předstihem
na telefonním čísle školy 493 531 566.

Vůbec nejlepším způsobem je domluva e-mailem
s koordinátorem ekologické výchovy,
kterým je Mgr. František Kynčl
na adrese kyncl@4zs.jicin.cz