Kategorie «školní družina»

Valdická brána

Jičín se stal Historickým městem roku 2016. Tuto skutečnost jsme si ve 4. oddělení ŠD připomněli besedou o historických objektech v Jičíně, které nás nejvíce zaujaly a které bychom případnému návštěvníkovi města ukázali. Na závěr děti nakreslily Valdickou bránu.