Kategorie «školní družina»

Festival Jičín – město pohádky

V rámci festivalu Jičín – město pohádky jsme navštívili tvůrčí dílny, kde si děti vyrobily čepičky z papíru, ozdobily klobouky, vyrobily dalekohledy, namalovaly si květináč, zasadily kytičky a zkusily si různé dovednosti. Úspěch měl i stánek se stavebnicí Lego, kde si děti společně postavily různé stavby. Dále zhlédly divadelní představení a mohly si vyzkoušet i něco z klaunské profese. …

Zahradní slavnost na Čtyřce

I letos počasí při druhém ročníku Zahradní slavnosti v ZŠ v Železnické ulici v Jičíně organizátorům přálo. Zaměstnanci školy a malí i velcí návštěvníci školní zahrady si prosluněné červnové odpoledne užili společným zpěvem, tvořením v dílničkách a účastí na burze výrobků dětí školy, návštěvou žákovského divadelního představení, prohlídkou ekologického areálu a prací žáků.

Návštěva psího útulku

V pátek dne 19. 5. 2017 se děti z naší školní družiny již podruhé vydaly na návštěvu Záchytné stanice pro opuštěné a nalezené psy v Jičíně. Viděli jsme zde krásné, roztomilé i smutné pejsky a vyslechli jsme si od paní Černé, která nás útulkem provázela a o pejsky pečuje, informace o jejich někdy i smutném …