Kategorie «školní družina»

Návštěva psího útulku

V pátek dne 19. 5. 2017 se děti z naší školní družiny již podruhé vydaly na návštěvu Záchytné stanice pro opuštěné a nalezené psy v Jičíně. Viděli jsme zde krásné, roztomilé i smutné pejsky a vyslechli jsme si od paní Černé, která nás útulkem provázela a o pejsky pečuje, informace o jejich někdy i smutném …

Valdická brána

Jičín se stal Historickým městem roku 2016. Tuto skutečnost jsme si ve 4. oddělení ŠD připomněli besedou o historických objektech v Jičíně, které nás nejvíce zaujaly a které bychom případnému návštěvníkovi města ukázali. Na závěr děti nakreslily Valdickou bránu.