Kategorie «školní družina»

ZOH ve školní družině

ZOH jsou svátkem všech sportovních nadšenců. Před zahájením her jsme se s dětmi seznámili s historií ZOH a jejich symboly. Na dané téma jsme si s dětmi povídali a vyrobili nástěnky zimních sportů, olympijské plakáty a vlajky na fandění. Sledovali jsme slavnostní zahájení, viděli jsme nastupovat naše sportovce,vztyčení vlajek, slyšeli jsme slavnostní přísahu sportovců, rozhodčích …

Beseda s potápěčem

Po loňské velmi úspěšné besedě navštívil znovu děti ve školní družině cestovatel, ale především náruživý potápěč, pan Radek Bohuňovský. Velmi poutavě a zajímavě přiblížil dětem pestrou faunu i floru podmořského světa, ale hlavně je seznámil se životem žraloků.

Návštěva firmy HAN

Adventní čas si děti z 5. oddělení školní družiny zpestřily návštěvou jičínské firmy HAN, která se již řadu let zabývá výrobou vánočních ozdob. Děti si společně s paní vedoucí provozu prošly postupně všechna pracoviště, měly možnost vidět vyfukování ozdob, kouzlo při jejich barvení a nakonec i krásné ruční malování a následné balení s expedicí.