Kategorie «školní družina»

Dětský den v družině

Pozdě, ale přece. V pondělí 11. června jsme společně s dětmi oslavili Den dětí na školním hřišti. Děti prošly šest různých stanovišť (skákání v pytli, házení míčkem na cíl, florbal …), kde si vyzkoušely svoji zručnost a obratnost. Po skončení na ně čekala sladká odměna v podobě jahodového nanuka.

Zápis do školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD Zápis budoucích prvňáčků do školní družiny proběhne 12. 6. 2018 v prostorách školní družiny v době 16 – 18 hodin. Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky- zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je …

Setkání na Městské policii v Jičíně

Děti měly vskutku nevšední zážitek. Pro většinu našich nejmladších svěřenců školní družiny slovo „POLICIE“ znamenalo doposud jakousi imaginární instituci prezentovanou „rychlým“ autem s blikajícím majáčkem, v jehož útrobách sedí po zuby ozbrojená a nejspíše maskovaná skupina ochránců všech hodných lidí, jež někdo ohrožuje. Alespoň tak nám to malí mudrcové sdělovali před návštěvou Městské policie v Jičíně, jež …