Kategorie «školní družina»

Pohybové hry

Kroužek školní družiny Každý pátek probíhá v naší školní družině zájmový kroužek Pohybové hry. Je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností a jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a vztah k pohybové aktivitě.

Přehlídka talentů

Se závěrem školního roku jsme se opět sešli v pátek 15. 6. na přehlídce MALÝCH x VELKÝCH talentů. Přípravy probíhaly už několik dní předem. Děti byly natěšeny, ale zároveň mezi nimi panovala i velká nervozita. Vystoupení byla různorodá. Účinkující nám zazpívali, zahráli na hudební nástroj, zatancovali, a dokonce i čarovali. Děti vystupovaly většinou jako jednotlivci, …