Kategorie «informace»

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018 Vážení rodiče budoucích prvňáčků, děkujeme za projevenou důvěru. Ve školním roce 2017/2018 otevřeme čtyři první třídy, takže všechny vaše děti budou přijaty. Už se na ně těšíme. Mgr. Blanka Kalátová Lisá ředitelka školy   Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude na Základní škole, Jičín, Železnická 460 …

Volby do školské rady

Při třídních schůzkách a následných konzultacích dne 18. 4. 2017 se ve vestibulu školy uskuteční volby zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460 na tříleté volební období. Volební lístek obdrží zákonní zástupci nezletilých žáků v průběhu třídní schůzky od třídních učitelů.

Oznámení o volbách do školské rady

Ředitelka Základní školy Jičín, Železnická 460 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady základní školy vydané Městem Jičínem usnesením Rady města Jičína ze dne 29. 5. 2013 …

Šablonové novinky na „Čtyřce“

V souvislosti s novelou školského zákona a zavedením společného vzdělávání jsme si na naší „Čtyřce“ položili otázku. Jak zachovat kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu a zároveň být proinkluzivní a umožnit každému našemu žákovi vzdělávat se podle svých schopností a možností, tedy v nejlepším zájmu dítěte?