Kategorie «informace»

Zápis pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019 se bude na Základní škole, Jičín, Železnická 460 konat: ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod. v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 15.00 hod. Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, navštívit výuku, poptat se na školní vzdělávací program, srdečně Vás zveme na: …

Třídnické hodiny na Čtyřce

Díky dotaci z dotačního programu primární prevence rizikového chování Královehradeckého kraje se v listopadu uskutečnilo na 4. základní škole v Jičíně školení celého pedagogického sboru. Z nabídky témat jsme nakonec vybrali „ Vedení třídnických hodin jako prevence nekázně ve škole“, neboť o začlenění třídnických hodin do rozvrhu všech tříd již delší dobu diskutujeme.

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018 Vážení rodiče budoucích prvňáčků, děkujeme za projevenou důvěru. Ve školním roce 2017/2018 otevřeme čtyři první třídy, takže všechny vaše děti budou přijaty. Už se na ně těšíme. Mgr. Blanka Kalátová Lisá ředitelka školy   Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude na Základní škole, Jičín, Železnická 460 …