Kategorie «fotografie»

Třeťáci poznávají Jičín

K prohloubení učiva o Jičíně využili žáci třetích tříd komentovanou prohlídku historického centra města. Paní Mgr. Hana Fajstauerová z jičínského muzea zaujala děti svým poutavým vyprávěním o vzniku města, seznámila je s historickými památkami na náměstí a v jeho blízkém okolí.

Dějepisná exkurze – Památník Terezín

V úterý 19. září se sešli žáci tříd 9. A a 9. B před školou a mohli vyrazit. Cesta trvala poměrně dlouho, ale nikomu to nevadilo. Po příjezdu na místo se nekonalo žádné zklidnění, ztišení ani opuštění našeho světa plného ruchu, šumů a zvuků. Většina hlav však spadla při míjení a focení zdejšího židovského hřbitova, …

Adaptační kurz

V pondělí dne 18. září začal třídám 6. A a 6. B adaptační kurz. U školy se třídy rozdělily. První skupinu vedli instruktoři Martin a Kačka, druhou Lenka a Katka. Každá skupina vyrazila jinou cestou k penzionu Prostřední mlýn.

Exkurze do Miletína

Dne 20. 9. se třída 7. B vypravila s panem učitelem Zdeňkem Procházkou a paní učitelkou Renatou Doškářovou do Miletína, rodiště Karla Jaromíra Erbena, autora sbírky balad Kytice. Navštívili jsme básníkův rodný domek a naučnou stezku, která nese název Po stopách K. J. Erbena. V 8:00 hodin jsme vyjeli od školy směrem Miletín. Přijeli jsme …

Festival Jičín – město pohádky

V rámci festivalu Jičín – město pohádky jsme navštívili tvůrčí dílny, kde si děti vyrobily čepičky z papíru, ozdobily klobouky, vyrobily dalekohledy, namalovaly si květináč, zasadily kytičky a zkusily si různé dovednosti. Úspěch měl i stánek se stavebnicí Lego, kde si děti společně postavily různé stavby. Dále zhlédly divadelní představení a mohly si vyzkoušet i něco z klaunské profese. …