Kategorie «fotografie»

Festival Jičín – město pohádky

V rámci festivalu Jičín – město pohádky jsme navštívili tvůrčí dílny, kde si děti vyrobily čepičky z papíru, ozdobily klobouky, vyrobily dalekohledy, namalovaly si květináč, zasadily kytičky a zkusily si různé dovednosti. Úspěch měl i stánek se stavebnicí Lego, kde si děti společně postavily různé stavby. Dále zhlédly divadelní představení a mohly si vyzkoušet i něco z klaunské profese. …

Můj život s Trabantem

Mnohé třídy naší školy neodolaly nabídce muzea a zašly se seznámit na výstavě „Můj život s Trabantem“ s historií značky Trabant, prohlédnout si řadu kuriózních vozů, rozsáhlou sbírku souvisejících předmětů, přečíst si tematické vtipy a nasát vůni Trabantů. Děkujeme jičínskému muzeu za zajímavou akci.

Středověká olympiáda a vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna na „Čtyřce“

Ve středu 14. června 2017 se konalo na naší škole středověké klání, kterého se zúčastnili žáci sedmých tříd za přítomnosti vévody Albrechta z Valdštejna, který nás celým kláním provázel. Žáci 7. A, 7. B a 7.C vytvořili celkem 6 vojenských oddílů, pod vedením svých hejtmanů plnili zadané úkoly a mnoho nových věcí si vyzkoušeli. Šlo především …