Kategorie «fotografie»

Sláva nazdar výletu

Období školních výletů sice ještě nezačalo, ale naši páťáci se zúčastnili zajímavého programu v Knihovně Václava Čtvrtka, který se výletů týkal. Nejprve si s nimi paní knihovnice povídala o významu cestování a radila jim, jak se správně na výlet připravit.

ZOH ve školní družině

ZOH jsou svátkem všech sportovních nadšenců. Před zahájením her jsme se s dětmi seznámili s historií ZOH a jejich symboly. Na dané téma jsme si s dětmi povídali a vyrobili nástěnky zimních sportů, olympijské plakáty a vlajky na fandění. Sledovali jsme slavnostní zahájení, viděli jsme nastupovat naše sportovce,vztyčení vlajek, slyšeli jsme slavnostní přísahu sportovců, rozhodčích …