Kategorie «2. stupeň»

Dějepisná exkurze – Památník Terezín

V úterý 19. září se sešli žáci tříd 9. A a 9. B před školou a mohli vyrazit. Cesta trvala poměrně dlouho, ale nikomu to nevadilo. Po příjezdu na místo se nekonalo žádné zklidnění, ztišení ani opuštění našeho světa plného ruchu, šumů a zvuků. Většina hlav však spadla při míjení a focení zdejšího židovského hřbitova, …

Adaptační kurz

V pondělí dne 18. září začal třídám 6. A a 6. B adaptační kurz. U školy se třídy rozdělily. První skupinu vedli instruktoři Martin a Kačka, druhou Lenka a Katka. Každá skupina vyrazila jinou cestou k penzionu Prostřední mlýn.

Exkurze do Miletína

Dne 20. 9. se třída 7. B vypravila s panem učitelem Zdeňkem Procházkou a paní učitelkou Renatou Doškářovou do Miletína, rodiště Karla Jaromíra Erbena, autora sbírky balad Kytice. Navštívili jsme básníkův rodný domek a naučnou stezku, která nese název Po stopách K. J. Erbena. V 8:00 hodin jsme vyjeli od školy směrem Miletín. Přijeli jsme …