Kategorie «2. stupeň»

Třídnické hodiny na Čtyřce

Díky dotaci z dotačního programu primární prevence rizikového chování Královehradeckého kraje se v listopadu uskutečnilo na 4. základní škole v Jičíně školení celého pedagogického sboru. Z nabídky témat jsme nakonec vybrali „ Vedení třídnických hodin jako prevence nekázně ve škole“, neboť o začlenění třídnických hodin do rozvrhu všech tříd již delší dobu diskutujeme.

Adventní dílna

Pracovníci jičínského muzea si i letos připravili pro žáky základních škol adventní dílnu. Některé třídy naší školy tohoto využily. Děti si originálně ozdobily svou vlastní vánoční kouli, ale taktéž zhlédly moc hezkou výstavu vánočních ozdob. Děkujeme zaměstnancům muzea za jejich pozvání.

Příběhy bezpráví

Dne 7. 11. 2016 se na naší „Čtyřce“ opakovaně uskutečnil projekt „Příběhy bezpráví“. Tento projekt s celorepublikovým přesahem je u nás zacílen pro 9. třídy, a to vzhledem k obsahu dějepisného učiva. Projekt spočívá v nahlédnutí do doby tzv. socialistického Československa prostřednictvím dokumentu a následné besedy s pamětníky.