Kategorie «2. stupeň»

Příběhy bezpráví

Dne 26. 11. 2018 se na naší škole konal již 14. ročník „Příběhů bezpráví“, který zajišťuje portál „Jeden svět na školách“ a je spojen s projektem „Měsíc filmu na školách“. Letošní ročník měl téma: Únor 1948. My jsme promítali dokumenty „Právě se vracím z Hradu“ a „Jan Masaryk a třetí republika“. Nedílnou součástí tohoto projektu je právě …

Adaptační kurz 6. A, 6. B

Adaptační kurz, který se konal od středy 26. září do čtvrtka 27. září, je určen pro žáky šestých ročníků, aby se poznali se svými novými třídními učiteli a spolužáky. Ráno v osm hodin třídy 6. A a 6. B vyrazily pěšky směrem do Železnice. Šli s námi lektoři z ,,káčka“ a dvě paní učitelky.

Zrod naší republiky

Celoroční dějepisný projekt ke 100. výročí vzniku Československé republiky Naše republika oslaví krásné výročí a při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky vyhlásily vyučující dějepisu celoroční dějepisný projekt pod názvem Zrod naší republiky. Projekt je určen pro všechny třídy druhého stupně, tedy od 6. do 9. ročníku.