Kategorie «2. stupeň»

Můj život s Trabantem

Mnohé třídy naší školy neodolaly nabídce muzea a zašly se seznámit na výstavě „Můj život s Trabantem“ s historií značky Trabant, prohlédnout si řadu kuriózních vozů, rozsáhlou sbírku souvisejících předmětů, přečíst si tematické vtipy a nasát vůni Trabantů. Děkujeme jičínskému muzeu za zajímavou akci.

Středověká olympiáda a vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna na „Čtyřce“

Ve středu 14. června 2017 se konalo na naší škole středověké klání, kterého se zúčastnili žáci sedmých tříd za přítomnosti vévody Albrechta z Valdštejna, který nás celým kláním provázel. Žáci 7. A, 7. B a 7.C vytvořili celkem 6 vojenských oddílů, pod vedením svých hejtmanů plnili zadané úkoly a mnoho nových věcí si vyzkoušeli. Šlo především …

Zahradní slavnost na Čtyřce

I letos počasí při druhém ročníku Zahradní slavnosti v ZŠ v Železnické ulici v Jičíně organizátorům přálo. Zaměstnanci školy a malí i velcí návštěvníci školní zahrady si prosluněné červnové odpoledne užili společným zpěvem, tvořením v dílničkách a účastí na burze výrobků dětí školy, návštěvou žákovského divadelního představení, prohlídkou ekologického areálu a prací žáků.