Kategorie «2. stupeň»

Zajímavé téma Semiramis

V úterý dne 22. 11. 2016 přijely mezi děvčata a chlapce z IX. A naše známé lektorky Semiramis, Bc. Františka Kopecká a Mgr. Tereza Berková, tentokrát s blokem věnovaným problematice partnerství a prevenci rizikového sexuálního chování.

Přírodovědný klokan – okresní kolo

Ve středu dne 12. 10. se konala na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Po uzavření výsledků za celý okres Jičín Kryštof Novotný a Vojtěch Honejsek, naši žáci 9. A, obsadili krásné 2. a 3. místo. Žáci obdrželi diplom pro úspěšné řešitele úloh z přírodovědných předmětů. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. Mgr. Stanislava Havelková

Akce IX. A v měsíci listopadu

Dne 3. 11. 2016 se žáci IX. A zúčastnili dalšího pokračování kurzu finanční gramotnosti na Masarykově obchodní akademii v Jičíně, tentokrát zaměřeného na hospodaření státu s příjmy (tedy na daňový systém u nás) a na podnikatelskou činnost.

Přírodovědný klokan

Ve středu dne 12. 10. 2016 se na naší škole konala soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Zájemci odpovídali na otázky z přírodovědných předmětů – fyziky, přírodopisu, matematiky, zeměpisu a chemie.

Beseda k volbě povolání

V pondělí 10. 10. 2016 se žáci IX. A vypravili na besedu k volbě povolání na Úřad práce v Jičíně. Celé čtyři vyučovací hodiny se děvčatům a chlapcům věnovala paní Iva Matoušová, odborná pracovnice pro volbu povolání z Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání.