Kategorie «2. stupeň»

Přírodovědný klokan

Ve středu dne 12. 10. 2016 se na naší škole konala soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Zájemci odpovídali na otázky z přírodovědných předmětů – fyziky, přírodopisu, matematiky, zeměpisu a chemie.

Beseda k volbě povolání

V pondělí 10. 10. 2016 se žáci IX. A vypravili na besedu k volbě povolání na Úřad práce v Jičíně. Celé čtyři vyučovací hodiny se děvčatům a chlapcům věnovala paní Iva Matoušová, odborná pracovnice pro volbu povolání z Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání.

Dějepisná exkurze

V pátek dne 7. 10. 2016 se děvčata a chlapci z IX. A zúčastnili dějepisné exkurze, která je „zavedla“ do Kutné Hory. Navštívili chrám sv. Barbory, pětilodní gotickou katedrálu ze 14. století, a Kamenný dům patřící ve středověku řeznické rodině Kroupových.