Kategorie «1. stupeň»

Zkušení prvňáci radí předškolákům před zápisem

Žáci z 1. A jsou již ostřílenými školáky. Rozhodli se podpořit své budoucí spolužáky a kamarády básničkou a přejí všem předškolákům, aby se jim den zápisu v naší škole vydařil. „Zápisová“ Pozdrav, popros, poděkuj, nezívej a nelelkuj. Představ se a usmívej se, nerýpej se v nose, v puse. Pověz nahlas, co jsi zač, kdo jsi, kým jsi, co rád …

Pašijový týden ve 4. B

Týden před Velikonocemi jsme ve 4. B prožili v duchu připomenutí starých tradic. Porovnávali jsme, jaké obyčeje se dodržují v České republice a také v Rumunsku, odkud pochází naše nová spolužačka. Přečetli jsme si o postních nedělích, které předcházejí pašijovému týdnu.

Muzikál Stvoření světa

Většina žáků a žákyň v předvelikonočním týdnu zhlédla dlouho připravovaný muzikál jičínské ZUŠ Stvoření světa, v němž hrály, tančily, zpívaly a muzicírovaly mnohé děti z naší školy. Děkujeme ZUŠ za příjemný kulturní zážitek. Dle reakcí dětí se představení povedlo a líbilo.

Den s knihou

Dne 21. 3. 2018 proběhl pro celý 1. stupeň Den s knihou. Celkem bylo 15 dílen, každá kategorie (1. třídy + 2. C, 2.- 3. třídy a 4.- 5. třídy) měla dílen pět. Každou dílnu vedl jiný učitel a probíhaly 3.- 4. vyučovací hodinu.

Okresní kolo Dětské scény 2017

V pátek 16. března se konalo v jičínském K- klubu okresní kolo soutěžní přehlídky v kategorii dětských divadelních, recitačních a loutkářských souborů Dětská scéna 2017. Přehlídky se zúčastnilo šest dětských divadelních souborů. Naši školu i město Jičín reprezentoval Dramatický kroužek ZŠ Železnická s  představením „POVÍDKA CANTERBURSKÁ“.

Projektový den – Zdravý životní styl

Dopoledne dne 28. 2. 2018 byly na chodbách 1. stupně slyšet slova jako šikana, dostatek spánku, marihuana, osobní bezpečí, agresor, omluva, asertivita, cizí člověk, zdravá strava, heroin, drzé chování, počítačové hry, facebookový profil, týrání, záškoláctví, zneužívání, hazardní hry, málo pohybu, alkohol, kouření… a mnoho dalších podobných slov.