Kategorie «1. stupeň»

Třídnické hodiny na Čtyřce

Díky dotaci z dotačního programu primární prevence rizikového chování Královehradeckého kraje se v listopadu uskutečnilo na 4. základní škole v Jičíně školení celého pedagogického sboru. Z nabídky témat jsme nakonec vybrali „ Vedení třídnických hodin jako prevence nekázně ve škole“, neboť o začlenění třídnických hodin do rozvrhu všech tříd již delší dobu diskutujeme.

Není pětka jako pětka

Naši prvňáčci si v posledním listopadovém týdnu užili výuku v rámci unikátního celorepublikového projektu Zdravá pětka, jenž se snaží dětem zábavnou a interaktivní formou ve dvouhodinovém bloku předat cenné zkušenosti a informace o zdravém stravování.