Dějepisná exkurze

V pátek dne 7. 10. 2016 se děvčata a chlapci z IX. A zúčastnili dějepisné exkurze, která je „zavedla“ do Kutné Hory. Navštívili chrám sv. Barbory, pětilodní gotickou katedrálu ze 14. století, a Kamenný dům patřící ve středověku řeznické rodině Kroupových.

Kouzlení ve ŠD

V rámci družinového projektu Děti dětem si žákyně 3. třídy Lucka Přibylová připravila moc hezké kouzelnické představení. Během odpoledne navštívila všechna oddělení školní družiny a potěšila své kamarády kouzly a triky. Nejen děti, ale i paní vychovatelky byly jejím vystoupením nadšené a odměnily ji zaslouženým potleskem.