Turistický výlet v okolí Jičína

Ve středu 20. června obě třídy čtvrťáků podnikly turistický výlet po okolí. V 8,00 hod. jsme vyrazili od naší Čtyřky směr lipová alej, Valdštejnská lodžie. V lodžii jsme se podívali za poustevníkem. Též jsme zhlédli strom, který byl vysázen k 85. výročí narození Olgy Havlové, první manželky prezidenta V. Havla.

Přehlídka talentů

Se závěrem školního roku jsme se opět sešli v pátek 15. 6. na přehlídce MALÝCH x VELKÝCH talentů. Přípravy probíhaly už několik dní předem. Děti byly natěšeny, ale zároveň mezi nimi panovala i velká nervozita. Vystoupení byla různorodá. Účinkující nám zazpívali, zahráli na hudební nástroj, zatancovali, a dokonce i čarovali. Děti vystupovaly většinou jako jednotlivci, …

Sazka Olympijský víceboj

Naše škola se zúčastnila v letošním školním roce Sazka Olympijského víceboje, který vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Je určen všem školám poskytujícím základní vzdělávání na základních školách a na odpovídajících stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií v České republice, které se zaregistrují.

Dětský den v družině

Pozdě, ale přece. V pondělí 11. června jsme společně s dětmi oslavili Den dětí na školním hřišti. Děti prošly šest různých stanovišť (skákání v pytli, házení míčkem na cíl, florbal …), kde si vyzkoušely svoji zručnost a obratnost. Po skončení na ně čekala sladká odměna v podobě jahodového nanuka.