Třída 2. A se vydala po stopách stoleté dámy…

…již první školní den, tedy 3. září 2018. Ve třídě se nově objevila nástěnka, kterou děti dosud neznaly. Všem malým čtenářům velkými tiskacími písmeny v bílo-modro-červených barvách oznamovala, že si společně připomínáme výročí, které číslovkou 100 čerstvým druhákům pohybujícím se v číselné řadě do dvaceti opravdu moc nenaznačovalo.

Pohybové hry

Kroužek školní družiny Každý pátek probíhá v naší školní družině zájmový kroužek Pohybové hry. Je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností a jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a vztah k pohybové aktivitě.