Šablonové novinky na „Čtyřce“

V souvislosti s novelou školského zákona a zavedením společného vzdělávání jsme si na naší „Čtyřce“ položili otázku. Jak zachovat kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu a zároveň být proinkluzivní a umožnit každému našemu žákovi vzdělávat se podle svých schopností a možností, tedy v nejlepším zájmu dítěte?

Zajímavé téma Semiramis

V úterý dne 22. 11. 2016 přijely mezi děvčata a chlapce z IX. A naše známé lektorky Semiramis, Bc. Františka Kopecká a Mgr. Tereza Berková, tentokrát s blokem věnovaným problematice partnerství a prevenci rizikového sexuálního chování.