Třeťáci poznávají Jičín

K prohloubení učiva o Jičíně využili žáci třetích tříd komentovanou prohlídku historického centra města. Paní Mgr. Hana Fajstauerová z jičínského muzea zaujala děti svým poutavým vyprávěním o vzniku města, seznámila je s historickými památkami na náměstí a v jeho blízkém okolí.

Dějepisná exkurze – Památník Terezín

V úterý 19. září se sešli žáci tříd 9. A a 9. B před školou a mohli vyrazit. Cesta trvala poměrně dlouho, ale nikomu to nevadilo. Po příjezdu na místo se nekonalo žádné zklidnění, ztišení ani opuštění našeho světa plného ruchu, šumů a zvuků. Většina hlav však spadla při míjení a focení zdejšího židovského hřbitova, …

Adaptační kurz

V pondělí dne 18. září začal třídám 6. A a 6. B adaptační kurz. U školy se třídy rozdělily. První skupinu vedli instruktoři Martin a Kačka, druhou Lenka a Katka. Každá skupina vyrazila jinou cestou k penzionu Prostřední mlýn.