Setkání na Městské policii v Jičíně

Děti měly vskutku nevšední zážitek. Pro většinu našich nejmladších svěřenců školní družiny slovo „POLICIE“ znamenalo doposud jakousi imaginární instituci prezentovanou „rychlým“ autem s blikajícím majáčkem, v jehož útrobách sedí po zuby ozbrojená a nejspíše maskovaná skupina ochránců všech hodných lidí, jež někdo ohrožuje. Alespoň tak nám to malí mudrcové sdělovali před návštěvou Městské policie v Jičíně, jež …

Zápis prvňáčků den poté

19. a 20. duben byly pro budoucí prvňáčky velmi významnými dny. Museli prokázat, že na školu jsou skutečně připraveni. Věřte, že byli! Chválíme všechny paní učitelky z mateřských školek, neboť jejich svěřenci uměli mnohem více, než se od budoucího školáka očekává. U vchodu byli malí školáci přivítáni postavičkami, jež znají z pohádek. Někteří se nebojácně chytli za …

Zkušení prvňáci radí předškolákům před zápisem

Žáci z 1. A jsou již ostřílenými školáky. Rozhodli se podpořit své budoucí spolužáky a kamarády básničkou a přejí všem předškolákům, aby se jim den zápisu v naší škole vydařil. „Zápisová“ Pozdrav, popros, poděkuj, nezívej a nelelkuj. Představ se a usmívej se, nerýpej se v nose, v puse. Pověz nahlas, co jsi zač, kdo jsi, kým jsi, co rád …

Pašijový týden ve 4. B

Týden před Velikonocemi jsme ve 4. B prožili v duchu připomenutí starých tradic. Porovnávali jsme, jaké obyčeje se dodržují v České republice a také v Rumunsku, odkud pochází naše nová spolužačka. Přečetli jsme si o postních nedělích, které předcházejí pašijovému týdnu.

Muzikál Stvoření světa

Většina žáků a žákyň v předvelikonočním týdnu zhlédla dlouho připravovaný muzikál jičínské ZUŠ Stvoření světa, v němž hrály, tančily, zpívaly a muzicírovaly mnohé děti z naší školy. Děkujeme ZUŠ za příjemný kulturní zážitek. Dle reakcí dětí se představení povedlo a líbilo.

Den s knihou

Dne 21. 3. 2018 proběhl pro celý 1. stupeň Den s knihou. Celkem bylo 15 dílen, každá kategorie (1. třídy + 2. C, 2.- 3. třídy a 4.- 5. třídy) měla dílen pět. Každou dílnu vedl jiný učitel a probíhaly 3.- 4. vyučovací hodinu.