Romantismus není romantika!

Ve středu 7.2.2019 se žáci šestých a sedmých ročníků zúčastnili představení souboru Divadélko pro školy Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému. Herci přiblížili vtipným způsobem několik významných romantických autorů a jejich děl. Salvy smíchu a jiskřičky v očích byly důkazem, že se dětem literární pásmo líbilo.

Pasování na čtenáře

Svůj další krůček na cestě první třídou udělali v úterý 29. 1. 2019 prvňáčci naší školy. Po týdnech zkoušení a „generálce“ nanečisto se vydali do Knihovny Václava Čtvrtka. V hlavní roli tento den byli prvňáčci, které do knihovny uvedl Rumcajs a Manka. Spolu s nimi byli připraveni i vzácní hosté z vedení města, paní ředitelka naší školy, paní ředitelka knihovny …

První krůčky v projektu Laborky.cz na Čtyřce

Sledujete rádi televizní pořad Zázraky přírody? Převážnou většinu těchto experimentů vytvořila skupina z Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném, která od roku 2011 spolupracuje s Českou televizí. Do tohoto pořadu připravují a realizují pokusy pro natáčení. Původně tato skupina vznikla jako mimoškolní aktivita několika nadaných studentů a RNDr. Milana Dundra, CSc., ochotného profesora a ředitele …