Oznámení o volbách do školské rady

Ředitelka Základní školy Jičín, Železnická 460 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady základní školy vydané Městem Jičínem usnesením Rady města Jičína ze dne 29. 5. 2013 …