Přírodovědný klokan – okresní kolo

Ve středu dne 12. 10. se konala na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Po uzavření výsledků za celý okres Jičín Kryštof Novotný a Vojtěch Honejsek, naši žáci 9. A, obsadili krásné 2. a 3. místo. Žáci obdrželi diplom pro úspěšné řešitele úloh z přírodovědných předmětů. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. Mgr. Stanislava Havelková

Akce IX. A v měsíci listopadu

Dne 3. 11. 2016 se žáci IX. A zúčastnili dalšího pokračování kurzu finanční gramotnosti na Masarykově obchodní akademii v Jičíně, tentokrát zaměřeného na hospodaření státu s příjmy (tedy na daňový systém u nás) a na podnikatelskou činnost.