Poetické odpoledne

Včera 15. ledna 2019 proběhlo na II. stupni naší školy již tradiční Poetické odpoledne, tedy školní kolo recitační přehlídky. V učebně hudební výchovy vystoupilo dvanáct dětí, devět děvčat a tři chlapci. Porota, kterou tvořily všechny vyučující českého jazyka, vyslechla texty veršované i prozaické, texty humorné i vážné, díla autorů již klasických i těch moderních. Všechny …

Přírodní vědy na Čtyřce

V letošním školním roce se některé děti z 2. až 5. tříd rozhodly navštěvovat nový zájmový kroužek Věda nás baví. Čtyři vyučující Čtyřky (Mgr. Lenka Valnohová, Mgr. Eva Budínská, Mgr. Pavel Horák, Mgr. Tereza Šoltysová) mají za cíl pomocí smysluplného a praktického vyučování vybudovat v dětech pozitivní přístup k různým vědeckým disciplínám a vědě obecně.