Pohybové hry

Kroužek školní družiny

Každý pátek probíhá v naší školní družině zájmový kroužek Pohybové hry.

Je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností a jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a vztah k pohybové aktivitě.

Náplní kroužku jsou různé sportovní hry či cvičení – míčové hry, opičí dráhy, posilování a hry na zlepšení koordinace a správného držení těla.

Tento pátek děti běhaly postřehový závod a měly za úkol během závodu najít 20 kontrol a zaběhnout trasu v co nejrychlejším čase. Povedlo se a na konci pohybových her jsme vyhlásili vítěze tohoto závodu, kterým se stal Adam Vlk.